Fandom

Governance Wiki

COMMONWEALTH GAMES 2008 PUNE

12,268pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरामध्ये कॉमनवेल्थ युथ गेम्स 2008 ची तयारी चालू असून येणा-या खेळाडू व पर्यटकांचे स्थानिक नागरिकांनी जोरदार स्वागत करावे. त्याचप्रमाणे नवख्या पर्यटकांना रस्ते व आवश्यक सुविधा यांबाबत माहिती दयावी. यासाठी स्वयंसेवकांमार्फत सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली असली तरीही स्थानीक नागरिकांचा या कामात मोठा सहभाग अपेक्षित आहे. स्पर्धा अवघ्या काहि दिवसांवर आली आहे. त्याबाबतची माहिती सर्वांसाठी www.volunteers.cygpune2008.com[[1]] या वेबसाईटवर उपलब्ध होईल चला तर आपण हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यास सहभाग घेऊ या.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.